Keyman Insurance

ประกันคีย์แมนเพื่อคุณและธุรกิจกิจการของคุณ มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนทวีคูณ

Banner
นิยามและความหมาย
คีย์แมนหมายถึงใคร
ประกันคีย์แมน คืออะไร
ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาบ้างเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ มีข้อควรปฏิบัติอย่างไร
ขั้นตอนและเอกสาร
มีขั้นตอนในการทำอย่างไร
ต้องใช้เอกสารใดในการประกอบการพิจารณาบ้าง

บริการของเรา

เราต้องการเสียภาษีให้สรรพากรอย่างถูกต้อง และเรามีความเข้าใจ เจ้าของกิจการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และเล็งเห็นถึงความเหมาะสมของสวัสดิการที่ดีเลิศที่คู่ควรแก่ท่าน เราเป็นทีมผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา การวางแผนค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยประกันบุคคลสำคัญขององค์กร (Keyman Insurance) ซึ่งเรายังคงได้รับประโยชน์จากการวางแผนภาษีโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ประกันคีย์แมน จึงต้องการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายเพื่อผลลัพธ์ทางการงานเงินที่ดีกว่า

FIN TECH

ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย Goal mapper เป็นโปรแกรมให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเป้าหมายและสถานการณ์จำลองที่อาจเกิดขึ้น

คุณกำลังรู้สึกอย่างนี้อยู่หรือไม่

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นมาก อยากหาวิธีประหยัดภาษีที่มีประสิทธิภาพ ...กิจการหาค่าใช้จ่ายยาก ค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐให้ใช้ได้ ก็ใช้เต็มที่แล้ว ไม่รู้จะหาค่าใช้จ่ายอะไรดี ที่ถูกต้องและคุ้มค่า ...ไม่อยากหลบ ไม่อยากเลี่ยงภาษีด้วยวิธีที่สุ่มเสี่ยงอีกต่อไปแล้ว เพราะรู้ว่าโทษที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ทำลงไป ...ยังไม่พบผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนประกันคีย์แมนตัวจริง ที่ตอบได้ทุกสิ่งที่อยากรู้ ...ไว้ใจสำนักงานบัญชี ให้สำนักงานบัญชีดูแลเรื่องภาษี เขาว่าเท่าไรก็เท่านั้น มั่นใจ ว่าสำนักงานบัญชีจัดการดีที่สุดแล้วฺ... ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกเจ้าของกิจการ และสามารถทำได้ดีขึ้นอีก และดีขึ้นอีกได้...ด้วยประกันคีย์แมน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวดี! สำหรับสำนักงานบัญชี ที่ต้องการต่อยอดการเติบโต ท่านรู้สึกอย่างนี้หรือไม่ ...ยุ่ง วุ่นวายกับเอกสารและการบันทึกบัญชี โดยเฉพาะในช่วงปิดบัญชีจนพักผ่อนไม่เพียงพอ เครียดจนอาจเกิดปัญหาสุขภาพตามมา ...ค่าบริการแข่งขันกันสูง รายได้ไม่พอเหลือเก็บเท่าไหร่ ...ไม่มีกำไรมากพอที่จะไปดูแลสวัสดิการให้จูงใจพนักงาน ...พนักงานเปลี่ยนงาน ต้องคอยหาใหม่มาทดแทน ส่งผลบริการที่ล่าช้า ... ลูกค้าไม่ประทับใจในบริการ หาทางเลือกใหม่ ... สุดท้ายสำนักงานต้องหาทั้งลูกค้าและพนักงานใหม่ไปเรื่อย เหนื่อยไม่สิ้นสุด ...จะดีไหม ถ้ามีโอกาสในการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง สามารถมาสนับสนุนกิจการ เพื่อดูแลพนักงาน รักษาและเพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มความมั่นคงให้กับครอบครัวตลอดจนกิจการของเราได้ดียิ่งขึ้นโดย …ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น ... เป็นการต่อยอดธุรกิจจากงานที่สำนักงานบัญชีทำอยู่ ...ไม่ขัดต่อข้อบังคับและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ... ถูกต้องตามกฎหมายและประมวลรัษฎากร ... มีโค้ชและทีมงานให้การสนับสนุน ... มีอิสระในการทำงาน และเลือกเวลาทำงานได้เอง

ทำไมต้อง WeExpo

เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงด้านการวางแผนค่าใช้จ่ายและภาษีด้วยเบี้ยประกันคีย์แมน มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรงตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร มีความรับผิดชอบจนจบขั้นตอนไม่ทิ้งงาน ดูแลบริการ ให้คำปรึกษาจนถึงขั้นตอนที่สรรพากร อนุมัติการลดหย่อน สบายใจได้ เป็นค่าลดหย่อนของนิติบุคคลแน่นอน ทำให้เสียภาษีลดลง มีเงินเหลือเก็บให้กับกรรมการเพิ่ม...ชัวร์