WeExpo ศูนย์บริการเครื่องมือและสินค้าทางการเงิน

We -Wealth Expo-Exponentially พวกเราขอเชิญมาชม มาคุย แลกเปลี่ยน วางแผน เตรียมการ รองรับกับความมั่งคั่ง มั่นคง ทวีคูณอย่างต่อเนื่อง ทั้งในชีวิต และเชิงธุรกิจ

Project categories: Show All

Our Portfolio

Recent Projects

ประกันสินเชื่อธุรกิจกับประกันคีย์แมน ทดแทนกันได้ไหม ทำอย่างไหนดีกว่ากัน

ประกันชีวิตที่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อแก่เจ้าของกิจการหรือกรรมการ(ผู้กู้) เพื่อคุ้มครองสินเชื่อธุรกิจ กรณีผู้กู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกันจะใช้หนี้ที่เหลือแทนผู้กู้ ธนาคารไม่ต้องกลัวหนี้จะสูญ เพราะบริษัทประกันรับความเสี่ยงแทน ลูกค้าสบายใจว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันภาระหนี้ไม่ต้องตกเป็นของครอบครังหรือทายาท หลักการเหมือนกับประกันสินเชื่อรถยนต์และประกันสินเชื่อบ้าน หากผู้กู้เสียชีวิต คนข้างหลังยังมีรถใช้ มีบ้านอยู่เพราะบริษัทประกันจะเ่คียร์หนี้แทนผู้กุู้ ประกันชีวิตที่บริษัทเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันให้กับกรรมการ แล้วนำใบเสร็จค่าเบี้ยประกันไปเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีในการคำนวณกำไรสุทธิ์ เพื่อให้เสียภาษีนิติบุคคลลดลง