คุณรู้สึกอย่างนี้ คิดอย่างนี้ บ้างหรือไม่

– ยุ่ง วุ่นวายกับเอกสารและการบันทึกบัญชี โดยเฉพาะในช่วงปิดบัญชีจนพักผ่อนไม่เพียงพอ เครียดจนอาจเกิดปัญหาสุขภาพตามมา

– ค่าบริการแข่งขันกันสูง รายได้ไม่พอเหลือเก็บเท่าไหร่

– ไม่มีกำไรมากพอที่จะไปดูแลสวัสดิการให้จูงใจพนักงาน

– พนักงานเปลี่ยนงาน ต้องคอยหาใหม่มาทดแทน ส่งผลบริการที่ล่าช้า

– ลูกค้าไม่ประทับใจในบริการ หาทางเลือกใหม่

– สุดท้ายสำนักงานต้องหาทั้งลูกค้าและพนักงานใหม่ไปเรื่อย เหนื่อยไม่สิ้นสุด

จะดีไหม ถ้ามีโอกาสในการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง สามารถมาสนับสนุนกิจการ เพื่อดูแลพนักงาน รักษาและเพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มความมั่นคงให้กับครอบครัวตลอดจนกิจการของเราได้ดียิ่งขึ้นโดย…

– ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น
– เป็นการต่อยอดธุรกิจจากงานที่สำนักงานบัญชีทำอยู่
– ไม่ขัดต่อข้อบังคับและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
– ถูกต้องตามกฎหมายและประมวลรัษฎากร
– มีโค้ชและทีงานให้การสนับสนุน
– มีอิสระในการทำงาน และเลือกเวลาทำงานได้เอง
5 เหตุผลที่สำนักงานบัญชีควรมีพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านประกันคีย์แมน

1.เป็น One Stop Service partner สำหรับลูกค้า
เมื่อลูกค้าได้รับการแนะนำเรื่องประกันคีย์แมนไม่ว่าจากช่องทางใดมา ลูกค้าจะมาถามความเห็นเราก่อน เราจะสามารถให้คำแนะนำได้เบื้องต้น และถ้าลูกค้าต้องการคำปรึกษาในเชิงลึก หรือตัดสินใจทำ เราค่อยส่งต่อให้กับพันธมิตรของเรา

2.เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสำนักงานบัญชีที่สามารถให้คำปรึกษาได้นอกเหนือจากงานบัญชี
ถ้าเราแนะนำได้ไม่ดี หรือไม่ถูกต้อว แล้วลูกค้าไปตรวจสอบหรือได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากที่อื่น เราอาจเสียความน่าเชื่อถือจนอาจเสียลูกค้าบัญชีรายนี้ไปในอนาคต

3.เป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทาง จนอาจแซงรายได้หลักได้ในอนาคต

– หากลูกค้าจะทำประกันคีย์แมนกับตัวแทนหรือกับธนาคารก็ตาม เรามีต้นทุนเพิ่มเรื่องค่าแรงและเวลา แต่ค่าบริการอาจไม่ได้เพิ่มตาม หรือเพิ่มได้น้อยจนไม่คุ้มค่า ยิ่งถ้าต้องใช้เวลาไปเจรจากับสรรพากรแทนลูกค้า

– ถ้าเรามีพันธมิตรที่บริการด้านประกันคีย์แมนแทนเรา เราก็ยังมีรายได้เพิ่มจากพันธมิตรของเราซึ่งเพียงพอและคุ้มค่ามากพอกับงานที่เพิ่มเข้ามา

– หากต่อไปเรามีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รายได้จากพันธมิตรประกันคีย์แมนนี้ สามารถแซงรายได้หลักและเสริมความมั่นคงกับธุรกิจและครอบครัวของเราได้

4. เป็นการะแนะนำให้ลูกค้าวางแผนค่าใช้จ่ายและภาษีที่ถูกต้อง ด้วยประโยชน์และคุณค่าดังต่อไปนี้

– ลูกค้าได้ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร
– ลูกค้าลดความเสี่ยงจากเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตลอดจนการถูกดำเนินคดี หากลูกค้าใช้วิธีประหยัดภาษีด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายอยู่
– ลูกค้าประหยัดภาษีนิติบุคคลได้ถึง 20% โดยไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มภาระภาษีบุคคลธรรมดา
– ลูกค้าได้ค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันคีย์แมน
– ลูกค้าได้เอาเงินออกจากกิจการไปยังกรรมการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยปลอดภาษี
– ลูกค้าได้รับความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น ด้วยความคุ้มครองชีวิตจากกรมธรรม์
– ลูกค้าได้รับคุณภาพสวัสดิการค่ารักษาพยายาลที่เพิ่มขึ้น
– ลูกค้ามีเงินทุนสำรองหรือสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากเงินคืนและมูลค่าเงินสดจากกรมธรรม์

5. เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแร่งขึ้นระหว่างสำนักงงานบัญชีกับลูกค้า

ลูกค้ารู้สึกขอบคุณที่สำนักงานบัญชีแนะนำสิ่งที่ดีมีคุณค่า โดยเฉพาะในยามที่ลูกค้าเจอวิกฤติไม่ว่าจะทางด้านธุรกิจ การเงินหรือสุขภาพ แล้วได้รับการช่วยเหลือแก้ไขด้วยกรมธรรม์จากการแนะนำของสำนักงานบัญชี

1. ไม่มีความรู้ความชำนาญด้านนี้เพียงพอ เกรงว่าจะสร้างความยุ่งยากและมีปัญหาภายหลัง เพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง

WeExpo มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ในระดับที่สามารถแนะนำเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้ ส่วนข้อมูลเชิงลึกเราจะคอยสนับสนุนสำนักงานบัญชีทั้งหน้างานและหลังจากนั้น

2. การเรียนรู้เรื่องประกันคีย์แมนทำให้เสียเวลา

ถ้าสำนักงานบัญชีเห็นคุณค่าของประกันคีย์แมนต่อลูกค้า และเห็นโอกาสสำหรับสำนักงานบัญชี เรื่องเวลาย่อมจัดสรรได้เสมอ เว้นแต่สำนักงานบัญชีจะพอใจกับทุกอย่างในปัจจุบันอยู่แล้วไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร

3. งานที่ทำอยู่ก็ยุ่งมากอยู่แล้ว เป็นการเพิ่มงานเข้ามาอีก
หากไม่ศึกษาเรื่องนี้ แล้วหากลูกค้าไปทำกับที่อื่นแล้วเอางานมาเพิ่มที่เรา เราจะปฏิเสธลูกค้าไหม
จะดีกว่าไหมถ้างานที่เพิ่มมีผลตอบแทนที่มากพอ

4. กลัวผิดจรรยาบรรณและเสียภาพลักษณ์กับสำนักงานบัญชี
WeExpo ตระหนักดีเรื่องจรรยาบรรณ โดยเฉพาะการรักษาความลับของลูกค้า ซึ่งการเป็นพันธมิตรกับ WeExpo ไม่ใช่การส่งรายชื่อลูกค้าของสำนักงานบัญชีให้เราติดต่อไป แต่เป็นการที่สำนักงานบัญชีเป็นผู้แนะนำ ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันคีย์แมนให้กับลูกค้าเบื้องต้น และหากลูกค้าสนใจและยินยอมให้ WeExpo เป็นผู้วางแผนให้ ก็ไม่เป็นการผิดจรรยาบรรณในการเปิดเผยข้อมูลความลับลูกค้าต่อบุคคลที่ 3

เมื่อเราทำทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเป็นมืออาชีพ จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานบัญชีมากกว่า ตรงกันข้ามหากถึงเวลาที่ลูกค้าต้องการทำประกันคีย์แมน ถึงตอนนั้นหากเราไม่ให้บริการ บ่ายเบี่ยง หรือให้ข้อมูลผิดพลาด ลูกค้าก็จะไปเป็นลูกค้าคนอื่น จะทำให้เสียทั้งโอกาสและภาพลักษณ์ต่อสำนักงานบัญชีได้

5. ต้องสอบใบอนุญาตตัวแทนหรือไม่
ไม่จำเป็น การเป็นพันธมิตรกับเรา สำนักงานบัญชีเลือกได้ว่าจะเป็นพันธมิตรแบบมีใบอนุญาตตัวแทนหรือไม่มีก็ได้

6. ไม่ชอบ ไม่ถนัดงานขาย
งานที่เพิ่มนี้ไม่แตกต่างกับงานปัจจุบันของสำนักงานบัญชี คือ การให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องโดยใช้เบี้ยประกันคีย์แมน ทุกอย่างเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือ “ค่าใช้จ่ายตัวใหม่” ที่ลูกค้าเราอาจยังไม่เคยรู้จัก ไม่เคยใช้

7. ผลตอบแทนสำหรับสำนักงานบัญชี
ด้วยเหตุผลทางธุรกิจและการตลาด ไม่สามารถประกาศทางสาธารณะได้ แต่เรายินดีแจ้งให้ทราบเมื่อได้พูดคุยกัน

8. ทำไมต้องเป็นพันธมิตรกับ WeExpo
เราเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านการใช้ประโยชน์จากประกันคีย์แมน มีผลงานและคุณวุฒิต่างๆมากมายมาโดยตลอด จึงสามารถเป็นโค้ชให้กับสำนักงานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโอกาสที่ win-win ทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า สำนักงานบัญชี และ WeExpo